Úvod

ŽIVÁ PŘIROZENÁ HUDEBNOST

aktuální události:

Ochutnávka léčebné masáže s léčebnými tóny živé hudby

Vánoční koncerty hudební skupiny ŽIVA 2017

Harmonizující a tvůrčí síla přírody

Všichni máme svůj jedinečný rytmus, hudební sluch a melodii. Nasloucháním emoční inteligenci rozvíjíme vrozené vlastní sily a schopnosti. Tepem srdce, dechem a hlasem. Celým svým tělem.

PetrBronis
Petr a Hana Bronišovi

Tvoření hudby je podle mne absolutním základem naší podstaty. Cítím to tak, že bez autentického osobního hudebního projevu je v nás méně přirozené člověčiny. Přesně toho, po čem naše Duše zcela samozřejmě prahne a stále po tom volá.

Citace: Harmonie světa – Pythagoras byl první, který svět nazval „kosmem“ – spočívá v tom, že je v něm vše uspořádáno podle číselných vztahů. Důkazem toho je pro Pythagora hudba. Zdá se, že byl první, kdo za harmonickým souzvukem tónů a za intervaly stupnic objevil číselné vztahy, nikoliv ovšem mezi kmitočty, ale mezi délkami znějících strun. Hudební harmonii Pythagoras nalézá i ve stavbě vesmíru. Tak jako těleso v pohybu vydává zvuk, který závisí na velikosti tělesa a rychlosti pohybu, tak i nebeská tělesa, když probíhají svou drahou, vyvolávají nepřetržitě znějící „hudbu sfér“, kterou my ovšem neslyšíme (zdroj: http://filosofie.mysteria.cz/pythagoras.htm).

Pro nás to začalo v červnu roku 10 v Praze v prostorách DAMU, když probíhala 1. Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies“, kde nám zazpíval prezident Japonské muzikoterapeutické asociace Prof. Tsutomu Masuko pro Haničku a Petra nádhernou svatební píseň SAKURA. Jako poděkování obdržel naší územně jedinečnou hranovou přefukovou píšťalu zvanou KONCOVKA. Vzpomínáte? O dva dny později jsme uskutečnili svatební obřad na hoře ŘÍP v rotundě Sv. Jiří. Jako připomenutí si můžete pustit překrásnou verzi této tradiční japonské lidové písně. Tož, vítejte na stránkách milí přátelé, vážení kolegové a všichni zájemci o MT:

さくらさくら – Sakura Sakura – Japanese traditional folk song

Facebook

Petr Broniš si změnil(a) úvodní fotku. ... Více...Méně...

Prohlédnout na Facebooku

Petr Broniš si změnil(a) úvodní fotku. ... Více...Méně...

Prohlédnout na Facebooku

Petr Broniš sdílel(a) vlastní příspěvek. ... Více...Méně...

Prohlédnout na Facebooku

 Vložil Petr Swaraj Broniš r. 17