Úvod

Milé a vzácné Bytosti,

přejeme šťastné, veselé a radostné svátky Slunovratu.

Skvělý, báječný a bohatý zdravý nový rok 2017

posíláme foto poselství z Fujarového koncertu v Betlémské kapli: 
Chvála za dary z čistého zdroje a všem Bytostem přes které přišly.
S úctou, v lásce a svobodném prožívání Hana a Petr Bronišovi

ŽIVÁ PŘIROZENÁ HUDEBNOST

  Harmonizující a tvůrčí síla přírody

Všichni máme svůj jedinečný rytmus, hudební sluch a melodii.
Uvolněme emoční inteligenci. Obnovme přirozené sily a schopnosti.
Tepem srdce, dechem a hlasem.
Celým svým tělem.

PetrBronis
Petr a Hana Bronišovi

Tvoření hudby je podle mne absolutním základem naší podstaty.

Cítím to tak, že bez autentického osobního hudebního projevu je v nás méně člověčiny, tedy toho přirozeně krásného a tolik naplňujícího.

Přesně to, po čem naše Duše zcela samozřejmě prahne a stále po tom volá.

Respekt – Svoboda – Důstojnost – Prožitek – Naplnění