Úvod

ŽIVÁ PŘIROZENÁ HUDEBNOST

aktuální události:

ŽIVÁ HUDEBNÍ MASÁŽ Česká Lípa 18-12 od 18 hod.

Tvoříme Kantely a Koncovky – Zvuk Duše Dřeva

Harmonizující a tvůrčí síla přírody

Všichni máme svůj jedinečný rytmus, hudební sluch a melodii. Nasloucháním emoční inteligenci rozvíjíme vrozené vlastní sily a schopnosti. Tepem srdce, dechem a hlasem. Celým svým tělem.

PetrBronis
Petr a Hana Bronišovi

Tvoření hudby je podle mne absolutním základem naší podstaty. Cítím to tak, že bez autentického osobního hudebního projevu je v nás méně přirozené člověčiny. Přesně toho, po čem naše Duše zcela samozřejmě prahne a stále po tom volá.

Citace: Harmonie světa – Pythagoras byl první, který svět nazval „kosmem“ – spočívá v tom, že je v něm vše uspořádáno podle číselných vztahů. Důkazem toho je pro Pythagora hudba. Zdá se, že byl první, kdo za harmonickým souzvukem tónů a za intervaly stupnic objevil číselné vztahy, nikoliv ovšem mezi kmitočty, ale mezi délkami znějících strun. Hudební harmonii Pythagoras nalézá i ve stavbě vesmíru. Tak jako těleso v pohybu vydává zvuk, který závisí na velikosti tělesa a rychlosti pohybu, tak i nebeská tělesa, když probíhají svou drahou, vyvolávají nepřetržitě znějící „hudbu sfér“, kterou my ovšem neslyšíme (zdroj: http://filosofie.mysteria.cz/pythagoras.htm).

Pro nás to začalo v červnu roku 10 v Praze v prostorách DAMU, když probíhala 1. Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies“, kde nám zazpíval prezident Japonské muzikoterapeutické asociace Prof. Tsutomu Masuko pro Haničku a Petra nádhernou svatební píseň SAKURA. Jako poděkování obdržel naší územně jedinečnou hranovou přefukovou píšťalu zvanou KONCOVKA. Vzpomínáte? O dva dny později jsme uskutečnili svatební obřad na hoře ŘÍP v rotundě Sv. Jiří. Jako připomenutí si můžete pustit překrásnou verzi této tradiční japonské lidové písně. Tož, vítejte na stránkách milí přátelé, vážení kolegové a všichni zájemci o MT:

さくらさくら – Sakura Sakura – Japanese traditional folk song

Facebook

 Vložil Petr Swaraj Broniš r. 17