Úvod

ŽIVÁ PŘIROZENÁ HUDEBNOST

Harmonizující a tvůrčí síla přírody

Všichni máme svůj jedinečný rytmus, hudební sluch a melodii. Uvolněme emoční inteligenci. Obnovme přirozené sily a schopnosti. Tepem srdce, dechem a hlasem. Celým svým tělem.

PetrBronis
Petr a Hana Bronišovi

Tvoření hudby je podle mne absolutním základem naší podstaty. Cítím to tak, že bez autentického osobního hudebního projevu je v nás méně člověčiny, tedy toho přirozeně krásného a tolik naplňujícího. Přesně to, po čem naše Duše zcela samozřejmě prahne a stále po tom volá.

Respekt – Svoboda – Důstojnost – Prožitek – Naplnění

Citace: Harmonie světa – Pythagoras byl první, který svět nazval „kosmem“ – spočívá v tom, že je v něm vše uspořádáno podle číselných vztahů. Důkazem toho je pro Pythagora hudba. Zdá se, že byl první, kdo za harmonickým souzvukem tónů a za intervaly stupnic objevil číselné vztahy, nikoliv ovšem mezi kmitočty, ale mezi délkami znějících strun. Hudební harmonii Pythagoras nalézá i ve stavbě vesmíru. Tak jako těleso v pohybu vydává zvuk, který závisí na velikosti tělesa a rychlosti pohybu, tak i nebeská tělesa, když probíhají svou drahou, vyvolávají nepřetržitě znějící „hudbu sfér“, kterou my ovšem neslyšíme (zdroj: http://filosofie.mysteria.cz/pythagoras.htm).

Vložil Petr Swaraj Broniš r. 17