Duševní hygiena

OSHO Dynamická meditace

je základní meditační technika, kterou Osho cíleně vytvořil pro potřeby člověka moderní doby. Pracuje s tělem (dech, pohyb, tanec), emocemi (jejich uvolnění vyjádřením) i myslí (cílené narušování a zvědomování navyklých myšlenkových vzorců) tak, abychom mohli navýšit energii takovým způsobem, že je nakonec snadné se dostat za všechny složky našich osobností a spočinout v čistém vědomí.

Prožitky každého meditujícího se liší, benefity jsou však při pravidelném každodenním provádění po určité časovém období jednoznačně hmatatelné. Ať už je vnímáme jako nárůst životní energie, chuti do života, větší uvědomí a „usazení“ se do svého těla, uvolnění a pročištění emocí, spojení se s nimi, schopnost lepší koncentrace, celkové uvolnění a vědomější život… atd.

21 dní je doba, která umožní udělat znatelný otisk v našem energetickém systému až na buněčnou úroveň a je snadné vytvořit si pozitivní návyk.

Meditace trvá 1 hodinu a má 5 fází. První tři fáze jsou dynamické – aktivně pracujeme s dechem, pohybem, uvolněním a vyjádřením emocí, ve čtvrté fázi pozorujeme své tělo a mysl v tichu a nakonec oslavujeme nový den tancem. Instrukce k meditaci podrobně vysvětlíme před jejím začátkem. Vhodná je pro všechny, tempo a intenzitu si volíte sami, podle svých možností a limitů.

Na meditaci doporučujeme pohodlné volné, sportovní oblečení, které můžete propotit a ručník (po meditaci je možno se osprchovat).

aktuální místo a čas zde: http://bronis.cz/nejblizsi-akce/dusevni-hygiena/

Chcete ještě více informací? Zde je článek

nebo video: https://www.youtube.com/watch?v=sbfVcigkNao

Zapsal Swaraj, kontakt: http://bronis.cz/kontakt/


OSHO aktivní meditace obecně

Dynamické meditace jako Duševní hygiena pro skupiny i jednotlivce – celoroční sebe poznávací a rozvojová setkávání při  Osho meditacích = radost ze Života

Udělejte si 1 hodinu týdně jen pro sebe, ráno a/nebo večer. Jenom napište, že by jste rádi přišli.

Každé pondělí (kromě svátků) v České Lípě.

Dynamická katarze a oslava, Kundalini a Nadabrahma, dýchání do čaker a Vipassana. Každá z těchto technik sebepoznání, duševní hygieny a rozvoje patří ke skvostům naší doby.

Generacemi prověřené antistresové, celistvě působící techniky, které umožňují člověku svobodu projevu a vyjádření zablokovaných pocitů i emocí v bezpečném prostředí.

Co jsou aktivní meditace?

Především jsou emočně uvolňující, energeticky a tělesně podporující. Jsou vhodné pro každého, kdo se potřebuje emočně a citově vyjádřit, uvolnit i posílit tělo koncentrací a oslavou, dechem, pohybem i katarzí v prostředí malé známé skupiny dle vlastního individuálního tempa.

Praktikují je manažeři, umělci, technici, učitelé, lékaři, studenti, pomáhající profese …

Žádáme Vás o přihlášení předem, děkujeme.

.Zapsal Swaraj, kontakt: http://bronis.cz/kontakt/

Více informací na: http://osho.tady.info/osho/meditace/