Hudební dílny

Školní, sociální a zdravotní volnočasové aktivity – osobnostní  rozvoj, intuitivní pedagogika

v projektu Návrat Koncovky aneb zdravé muzicírování s prvky muzikoterapie = muzikofiletika

je ojedinělá interaktivní hudebně pohybová dílna pro žáky i pedagogy škol všech stupňů a dalších kolektivních zařízení s prvky aktivní muzikoterapie k rozvoji emoční inteligence v kontextu intuitivní pedagogiky, kde hrou se cvičíme v umění improvizace, vnitřní otevřenosti a kreativity.

Je vynikajícím pomocníkem ve školách všech stupňů, v dětských i protidrogových a krizových centrech, ozdravovnách, ústavech sociální péče, domovech seniorů a také v lékařských zařízeních, firmách a všude tam, kde se zabývají prevencí a tvorbou pozitivního sociálního prostoru, odpočinkem a obnovou fyzických i duševních sil.

Projekt byl dříve dvakrát akreditován MŠMT za účelem DVPP.

POPIS PROJEKTU:

Díky práci v kruhu s přirozeně laděnými nástroji navodíme velmi rychle přátelskou atmosféru, ve které je prostor pro uvědomění si sebe sama a prožívání svých vlastních pocitů. Každý si vyzkouší hrát na několik přírodních nástrojů, a velmi příjemnou formou se dostane do kontaktu se svým strachem z hraní, předsudky, zakřiknutostí, bloky, které brání uskutečnit své sny nebo být sebevědomým a rovnocenným člověkem. Nástroje jsou prostředkem a podporou k neverbální komunikaci, k vyjádření pocitů a emocí, o kterých se nehodí či nejde mluvit.

Základem práce je především prožitková hra jedince v kolektivu na koncovky (bezdírkové pastýřské píšťaly) a další přirozeně ladící hudební nástroje jako jsou např. bubny, brumle, didžeridy, znějící misky, kantely a pod.

Důležitou složkou je vyťukávání rytmů na bubny, tělo a jiné perkuse i hlasová improvizace zpěvem samohlásek, alikvot v písních a dechová cvičení. Používáme nástroje z přirozených materiálů navozující zvuky přírody, automasáže, pohybová cvičení, volný tanec a bezdotykové jemné masáže páteře vedoucí k celkovému pozitivnímu naladění organizmu.

Hudební nadání, znalosti, dovednosti ani předešlé zkušenosti s hraním či zpěvem nejsou nutné.

Zdravé muzicírování pomáhá předcházet řadě onemocnění. Je cenné obzvláště u poruch intelektu, učení a chování, dýchacích obtíží, chorob pohybového aparátu i energetické nedostatečnosti.

POPIS METODY: DIS., Skálová,. Vzduch a hudba. Metodický portál: Články [online]. 15. 01. 2010, [cit. 2014-03-01]. Dostupné zde. ISSN 1802-4785.

CÍLE PROJEKTU:

  • respektování přírodních zákonitostí, vážení si darů přírody a života
  • podpora zdravého životního stylu
  • ekologická vyspělost a ohleduplnost
  • hudební improvizací rozvíjet pravou emoční mozkovou hemisféru
  • zvýšení citlivosti
  • vytváření prostoru pro chvíli pozastavení, relaxace, vnímání sebe, okolních zvuků, přátel
  • rozvoj emoční inteligence pomocí hudby a jejího osobního prožitku
  • prevence společensky nežádoucích jevů
  • tvorba pozitivního klimatu ve školských, sociálních a výchovných zařízeních

NÁVRHY REALIZACE:

Program pro jednu skupinu trvá 45 – 90 min. Domluví se individuálně podle množství skupin přibližně s 10 až 30 účastníky.

Respektujeme počty osob v kolektivu. Pokud je ale příliš málo nebo hodně dětí v jedné třídě, je dobré sloučit několik tříd dohromady či naopak.

Všechna setkání se konají vždy v jednom prostoru a skupiny se střídají (třída, tělocvična, herna). Vítaná je možnost ulehnutí na koberec, karimatku nebo jinou podložku.

Edukačním a pomáhajícím profesím nabízíme vždy aktivní účast při programu, kdy si mohou metodu vyzkoušet a prožít. Věříme, že si prakticky upevní vlastní postřehy a znalosti např. v oblasti uvolňování agresivity, navazování kontaktů či prevenci nechtěných projevů v kolektivech. Seznámí se s novými přístupy v hudební, osobnostní a sociální výchově. Procítí relaxační, uvolňující a stimulující účinky metody FyMuSti (FMS).

Po skončení dopoledních programů nabízíme interaktivní setkání všem odborným pracovníků, kde se dozvědí více o metodě „FMS“, muzikoterapii a tzv. „živé přírodní hudbě“, a jejím využití.

Realizujeme opakovaná i pravidelné setkání. Zájemci si tak projdou výcvikem hry na přirozeně ladící nástroje a seznámí se s metodiku práce.

V případě zájmu pomáháme organizacím i jednotlivcům získat přirozeně ladící a hrající lidové – etno nástroje a CD s živou hudbou.

Navrhněte prosím možné termíny konání hudebního dne, jednotlivých setkání či zaškolení ve vašem místě působení. Přijedeme za Vámi.

Napište či zavolejte.

Metodu aplikujeme v projektu Libereckého kraje „Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem“:

Pro více jak 30 účastníků najednou v jedné skupině  je vhodnější jiná forma setkání, kterou lze také uskutečnit např. v divadlech, sálech koncertních či tělocvičnách s dobrou akustikou. A někdy je vhodnější spojit obě varianta do prožitku ze společného muzikohraní. Tak jak to zachytili při práce našeho kolegy zde:

Je možné také uskutečnit odpolední nebo podvečerní setkání pro zájemce o aktivní prožitek z řad např. rodičů a přátel školy, seniorů a zájmové skupiny např. Jogy, Tai-či, pěveckých sborů, divadel apod.

Zapsal Petr Swaraj Broniš roku 16

Reference:

O.Gregorová- jsem vždy překvapená, že děti jsou úžasně překvapené, že se přirozeně soustředí a mám dobré pocity, že jsou děti příjemně naladěné. Prostě pozitivnější a klidnější.

T. Raková: Zúčastnila jsem se poprvé a ve mně samotné to vzbudilo spoustu pocitů, takže určitě i v dětech. Těšíme se na příště.

K. Hejtmanová: Myslím si, že program je vždy velmi zajímaví a děti to baví- je to na nich vidět i další dny se ptají, kdy už k nám zase přijedete. Děkujeme.

G. Kubíčková: Zúčastnila jsem se už potřetí a vždy mě zaujme, jak jsou děti klidné a o vše se zajímají. I přesto, že se zúčastnili i ti NEJMENŠÍ, tak dávaly pozor a zapojily se…Těšíme se na příště. MOC Děkujeme!!!

10.10.08 MŠ Klíč, Úžasné, děti si to velice užily. Udržet děti v klidu 1 hodinu klobouk dolů. Učitelka Věra Hau

15.10. Srdce hřeje- příjemné. Moje srdce bolelo moc a už bolí méně. Děkuji Regina

30.10. Příjemný zážitek, děkujeme Hujková

31.10. Nový Oldřichov, Pořad byl velmi zdařilý, pěkný. Děti byly pozorné, nadšené novými věcmi. Pro učitelku mat. školy zde bylo mnoho věcí, které mohu použít, ovšem nebudu tak dokonalá. Děkuji Eva Hampejsová

3.11.08, Velmi pěkné, pan Petr velmi zdařile motivuje děti k činnostem. Děti jsou nadšené a krásně spolupracují. Děkuji Lebedová

MŠ a ZŠ Staré Splavy, Škola má zpracovaný projekt Muzicírování s koncovkou již druhý rok pravidelně spolupracujeme s p. Bronišem v rámci specializace SPYCH. Tuto činost hodnotím velmi kladně z hlediska prevence nápravy poruch učení a chování. Ředitelka ZŠ a MŠ

20.10.08 ZŠ Neratovice, Výživné po těle i duši. Znovuobjevený směr , kterým se dá ubírat po cestě života a především kouzelný lék na dětská trápení. To vše a více mě napadá při vzpomínce na krásné chvíle s nástroji a lidmi, kteří svým přístupem k muzikoterapii nadchli myslím nejen mě. Děkuji za sebe i za všechny děti, které jste potěšily… S úctou učitelka Zuzana Maličká

Příjemná pozitivní aktivita pro všehny- děti i dospělé! Těšíme se na dalšíspoluprác, Děkujeme Ivana Pechová

26.11.08 ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří, Příjemný zážitek, kdy se účastní každý a prožívá hudbu, tóny a zvuky. Děti jsou nadšené a odnáší mnoho zážitků. Děkujeme

27.11. Domov pro zdravotně postižené Luby, Bylo to velmi pěkné, děvčata spolupracovala, zpívala, tancovala, velmi je bavilo hraní na bubínky, hudba, tanec a šátky.. I já jsem se zapojila, bylo to fajn, díky. Ošetřovatelka

Byla jsem přítomna u muzikoterapie u těch „lepších i horších“ uživatelek a byla jsem velmi překvapená, jak uživatelky reagovaly a zlepšily se ve vnímání nástrojů a zpěvu. Celkově hodnotím návštěvy Pavlínky a Petra velice kladně a rádi budeme spolupracovat i v roce 2009. Všem přejeme krásné Vánoce a Šťastný Nový rok. Sociální pracovnice Andrea Kafková

3.12.08 MŠ Okna, děkujeme za příjemné zážitky, děti byly moc nadšené a my též. Přejeme krásné Vánoce a mnoho úspěchů v Novém roce 2009 Michaela Králová

Děkujeme. Děti reagovaly úžasně. Těšíme se na další setkání. Iveta Myšková (ředitelka ZŠ a MŠ)

17.12. ZŠ Neratovice, Děkuji Vám upřímně za velmi příjemný zážitek. Děti byly nadšené. Do Nového roku přejeme hodně zadraví a těšíme se na další spolupráci. Učitelka K. Květoňová

5.2.2009 ZŠ a MŠ Klíč, Velmi příjemně strávená hodina. Kladně hodnotím možnost si vyzkoušet si hru na nástroje, přidat se k druhým, poslouchat rytmus, vnímat zvuky a nechat to vše působit na své nitro.

26.02.09 ZŠ a MŠ Okn, Krásné, krásné, krásné. Těšíme se na další setkání. J. Havelková

2.3.09 Léčebna Cvikov, Moc pěkné, cítím se odpočinutá a mám skvělou náladu!!! Budem rádi, když přijedete zas -) fyzioterapeutka Ivana Tučková

Byla jsem velmi překvapená, jak se i malé děti dokázaly koncentrovat, vnímat hudbu a nástroje, své tělo i duši. Budeme se snažit začlenit Muzikoterapii do naší fyzioterapie i u nás v dětské léčebně edoucí rehabilitace Pandadisová Monika

31.3. Velmi pěkný pořad, který se dětem líbil. Většina vydržela celý pořad opravdu sledovat

3.4.09 ZŠ Bratří Venclíků Vaše vystoupení bylo velmi netradiční a působivé. Žáci, ale i, učitelé byli Vaším vystoupením velmi spokojení a odnesli si spoustů inspirací a zážitků. Těšíme se na další setkání. Zástupkyně ředitele

6.4.09 ZŠ Kyselka, Hudba způsobila, že byli všichni hodní a pozorní, moc se mi to líbilo. Velmi pěkné, odreagování pro děti, zklidnění.

24.4. Speciální škola Česká Lípa
Děkujeme za příjemné prožitky. Děti i my jsme si to pěkně užívali a seznámili se s něčím novým. Pedagogové Spec. Školy

12.4. MŠ Pohádka, Progarm „koncovka“ je pro děti předškolního věku vhodný především proto, že rozvíjí všech pět smyslů. Učitelka MŠ