Živá hraní veřejná

Hudební společenství Naše fujary přijalo nový název ŽIVA.

  Zvukově vychází z alchymie alikvotních tónů a meditativního dechu dřeva z černého bezu, strun i hlasů. Zakládajícími členy jsou Petr Broniš z České Lípy, Ivana a Miroslav Ešnerovi ze Skalky u Doks a Radek Musil z Kamenického Šenova. Při hře kombinují hranové píšťaly zvané koncovky a fujary s dalšími přirozeně laděnými nástroji (brumle, didgeridoo, perkuse), či s akustickou harmonikou, kytarou apod. Kromě vlastní tvorby se zaměřují na úpravu původních lidových písní, evergreenů a skladeb starých mistrů či jejich volnou interpretaci. Jejich hudba Vás přenese do hor, údolí a pastvin s evokující vznešeností posvátných míst a prastarých obřadů. Vice informací najdete na web. stránkách: fujarové společenství ŽIVA
Odkaz na video záznamy z vystoupení fujarového společnství:
PODĚKOVÁNÍ  a OHLASY
Děkuji za účast na vystoupení v Litoměřicích (čtvrtek 11. 5. 2017). Domnívám se, že pásmo představující fujary a další hudební nástroje mělo velmi dobrý ohlas mezi přítomnými posluchači a to je opravdu radostné. S pozdravy Jana Štefaniková.
A zde je odkaz na záznam z návštěvy ve vysílaní Česke Konference – 2016-12-07 s Ivankou, Miroslavem a Swarajem nejen o koncertu v Betlémské kapli: Hodinový audio záznam z návštěvy rádia zde
Chvála všem Bytostem

Koncerty, recitály a mantry písničkáře Jana Šestáka s Inspirací

zapsal Swaraj roku 16