Fujara

Fujara

světově unikátní tří dírková hranová píšťala s nejširší barvou tónu a podmanivou melodikou.

Fujara je hudební nástroj lidové kultury označovaný také jako „královská“. Je rozšířena hlavně na středním Slovensku a Moravě (nejstarší písemná zmínka o fujaře pochází z 18. století).

Fujaru tvoří dlouhá dřevěná hranová píšťala se třemi hmatovými dírkami. Její výroba trvá několik let. Každý nástroj je unikát, který odráží jak osobnost svého zhotovitele, tak vlastníka – hráče.

Fujara + zvuky Poľany (Music4Relax)

V roce 2005 byla fujara prohlášena za mistrovské dílo ústního a nehmotného kulturního dědictví lidstva. Roku 2008 je zapsána na seznam nemateriálního kulturního dědictví organizace Unesco.

Fujara je obdobou gotické basové trojdírkové píšťaly, které byly velmi známé a v Evropě hojně rozšířené ve 12. až 13. století. Ladění je závislé na délce a průměru vrtání nástroje. Čím je delší, tím hlubší má tón. Fujara se na salaších využívala i jako signální nástroj, obranná zbraň nebo jako opora při chůzi.

Základ a zdroj textu: www.unesco.sk/FUJARA-hudobny-nastroj-a-jeho-hudba

Přehled nástrojů a jejich cen, na požádání zašleme.

Zapsal a na Váš zájem se těší Petr Broniš.