Kantela

Kantela/e = Gusle/i, je hudební drnkací strunný nástroj finského i slovanského původu, který najdeme v mnoha kulturách Asie či jihovýchodní Evropy. Hojně je využíván v pedagogické, dramatické, logopedické a terapeutické praxi. Je vhodný pro intuitivní hru dětí od 4-let věku až po seniory zvláště v pentatonickém ladění.

N O V I N K ADlabaná kantela/e = gusle/i, 13 strunná Swaraj model VODNÁŘ – dostupný 1 ks: cca 52 x  27,5 x 5,5 (masiv 3) cm x 1,9 kg, s měkčím hlubším souzvukem, dlouhým dozvukem a zdvojeným základním tónem G. Pro zvukovou ukázku, klikněte prosím na další obrázek:

13 strunná kantele/a Swaraj model Vodnář

Jedná se o dřevo ovocné pravděpodobně ze stromu lásky, poznání dobra a zla, symbol dokonalosti. Výrazem spojení člověka s přírodou, mezi životem a smrtí, mezi a oním světem. Pomáhá trpícím též při pocitech nečistoty a hanby. Stimuluje harmonii a vnitřní očištění. Ženský princip, plodnost, dlouhověkost, posiluje nervovou soustavu, srdce a trávení. Lze jednoduše přeladit také do A moll.

NEJMENŠÍ HRAJÍCÍ 7 STRUNNÁ KANTELA/e = GUSLE/i SWARAJ – dostupný 1 ks:

Zvuková video prezentace zde na těchto odkazech:

G dur pentatonika 7 strun Swaraj

A moll pentatonika 7 strun Swaraj

Dlabaná kantela/e = gusle/i 12 strunná Swaraj model STOPA – nyní dostupnost na dotaz: cca 46 x  25 x 5,5 (masiv 3) cm x 1,5 kg, s měkčím tónem, dostatečným dozvukem v základní pentatonické tónině G dur. Pro zvukovou ukázku, klikněte prosím na další obrázek:

Jedná se o nejměkčí dřevo z Lípy, symbol naší národní houževnatosti a pružnosti. Hráči bystří jeho mysl tím, že vyžaduje zvýšenou pozornost, ohleduplnost a trpělivost.Lze jednoduše přeladit také do A moll.

Na požádání zašleme současný přehled cen a jejich dostupnost.
V případě poptávky, zašleme fota, zvukové i video záznamy.

Poznámka pod čarou:  Kantela/e + Gusle = jedno jsou  https://www.youtube.com/watch?v=-0u8_Jy2f1c 

Vložil Swaraj roku 20, chvála.