Kantela

Kantela/e je hudební drnkací strunný nástroj s názvem finského původu, který najdeme v mnoha kulturách Asie či jihovýchodní Evropy. Hojně je využíván v pedagogické a terapeutické praxi. Je vhodný pro intuitivní hru dětí od 4-let věku až po seniory zvláště v pentatonickém ladění.

N O V I N K ADlabaná kantela/e 13 strunná Swaraj model VODNÁŘ

cca 52 x  27,5 x 5,5 (masiv 3) cm x 1,9 kg, s měkčím hlubším souzvukem, dlouhým dozvukem a zdvojeným základním tónem G. Pro zvukovou ukázku, klikněte prosím na další obrázek:

13 strunná kantele/a Swaraj model Vodnář

Jedná se o dřevo ovocné pravděpodobně ze stromu lásky, poznání dobra a zla, symbol dokonalosti. Výrazem spojení člověka s přírodou, mezi životem a smrtí, mezi a oním světem. Pomáhá trpícím též při pocitech nečistoty a hanby. Stimuluje harmonii a vnitřní očištění. Ženský princip, plodnost, dlouhověkost, posiluje nervovou soustavu, srdce a trávení. Lze jednoduše přeladit také do A moll.

NEJMENŠÍ HRAJÍCÍ 7 STRUNNÁ KANTELA/e SWARAJ

Zvuková video prezentace zde na těchto odkazech:

G dur pentatonika 7 strun Swaraj

A moll pentatonika 7 strun Swaraj

Dlabaná kantela/e 12 strunná Swaraj model STOPA

cca 46 x  25 x 5,5 (masiv 3) cm x 1,5 kg, s měkčím tónem, dostatečným dozvukem v základní pentatonické tónině G dur. Pro zvukovou ukázku, klikněte prosím na další obrázek:

Jedná se o nejměkčí dřevo z Lípy, symbol naší národní houževnatosti a pružnosti. Hráči bystří jeho mysl tím, že vyžaduje zvýšenou pozornost, ohleduplnost a trpělivost.Lze jednoduše přeladit také do A moll.

Na požádání zašleme současný přehled cen a jejich dostupnost.
V případě poptávky, zašleme fota, zvukové i video záznamy.

Vložil Swaraj roku 19, chvála.