Koncovka

Koncovka – overtone flute

je dřevěná hranová píšťala se stimulujícím a harmonizačně meditačním léčivým efektem plného jógového dechu s výraznými vyššími přirozeně znějícími alikvotními tóny z keře Černého bezu.

Její využití je velmi široké a zvláště vhodné pro tzv. ne-hudebníky, kteří hrají pro svůj pocit pohody bez not a zbytečného m-učení. Podporuje návrat k vrozené muzikálnosti, osobnímu hraní a zpěvu, protože tzv. otevírá hlas. Prohlubuje zdravý životní styl, ekologickou vyspělost a ohleduplnost. Technikou direktivní muzikoterapie lze rehabilitovat např. vybrané poruchy hlasu a řeči.

Koncovka je menší územně jedinečná sestra fujary a vyniká vyššími alikvotními tóny.

Možnost vlastní výroby, viz kapitola o výrobě zde (zde klikni).

Pro dotazy a ceny (zde klikni) zašleme současný přehled a jejich dostupnost.
V případě poptávky, zašleme fota, zvukové i video záznamy.

Vložil Swaraj roku 17, chvála.