Duševní hygiena

OSHO Dynamická meditace v pondělí

Meditace trvá 1 hodinu a má 5 fází. První tři fáze jsou dynamické – aktivně pracujeme s dechem, pohybem, uvolněním a vyjádřením emocí, ve čtvrté fázi pozorujeme své tělo a mysl v tichu a nakonec oslavujeme nový den tancem. Instrukce k meditaci podrobně vysvětlíme před jejím začátkem. Vhodná je pro všechny, tempo a intenzitu si volíte sami, podle svých možností a limitů. Chcete vědět víc? Přijďte to zkusit: Česká lípa, Klub přítomnosti, od 7 do 8 hod.

Další informace o metodě na: http://bronis.cz/aktivity/dusevni-hygiena/

https://www.facebook.com/events/1782640212003687/

zapsal Swaraj