Muzikoterapie

Z programů osobnostního a sociálního rozvoje Vám mohu aktuálně doporučit: Přechodový a/nebo adaptační rituál jakožto uvolnění starého a přijetí nového neverbálním způsobem za podpory tvořené hudby.

Vykročení do další etapy života na vědomé emoční úrovni.

Obsah programu: Dříve byly úplnou součástí života přechodové rituály. Sloužily k vědomému prožití končícího a/nebo začínajícího. Příchod na střední školu, základní školu či ukončení ročníku může být takovým přechodem a šancí zastavit se a plně prožít při hudebních cvičeních, co všechno jsem zažil v uplynulém období, co se změnilo, jaké jsem měl úspěchy a neúspěchy a projít si znovu tyto momenty a na emoční úrovni se s těmito momenty vyrovnat. Uvědomit si tento moment, kdy nastává změna a přichází nová životní etapa. Připravit se na vznikající kolektiv, situaci a vnímání prožitkem ze hry – hraním si.

Doporučená  velikost skupiny je 12 až 25 osob v délce trvání 60 až 90 minut.

KONKRÉTNÍ CENOVOU KALKULACI OBDRŽÍTE NA ZÁKLADĚ POPTÁVKY, KONZULTACE A NÁVRHU.

S úctou, v lásce a svobodném prožívání Petr Swaraj Broniš
průvodce, lektor a dodavatel edukační prožitkové muzikoterapie a přirozeně ladících nástrojů, garantovaný člen České muzikoterapeutické asociace – www.czmta.cz
kontakt: (+420) 739 764 559, www.bronis.cz