CZMTA

Muzikoterapeutická asociace České republiky

CZMTA

je neziskové profesní sdružení muzikoterapeutů, které je zároveň otevřené i všem zájemcům o muzikoterapii.