Harmonizace

Harmonizace kolektivů

jsme harmonizační tým, který nabízí Teambuilding pomocí Fyzio Muziko Stimulace (tělesná zvukově pohybová harmonizace aneb etno hudba s prvky muzikoterapie v lidových přirozeně ladících nástrojích a obyčejích) je ideální nástroj ke zlepšení vztahů na pracovišti, ke stmelení pracovního týmu, uvědomění si rolí v týmu a zefektivnění komunikace a celého pracovního procesu.