Jonáš Koukl

Jonáš Koukl

Jsem vystudovaný učitel hudební výchovy, občasně studuji muzikoterapii. Baví mě pozorovat, jak můžeme díky hudebním vibracím a zpěvu vyjádřit slovy nevyjádřitelné, pocítit netušené hloubky a propojovat posvátno z různých směrů. Sbírám hudební nástroje, učím se je rozeznívat a zajímám se o jejich původ a spirituální význam. Učím se cítit radost bez hledání důvodu, udržovat svítící srdce nezávisle na situacích, nezapomínat na vděčnost za vše, co přichází, zároveň nebát se projevit a přijmout i stíny. Nejlépe se mi to zatím daří právě pomocí hudebních vibrací.