Karel Kříž

Karel Kříž

STROMY A ŽIVOT

Umělecký řezbář, brusič dřeva i slova ze severu naší země.
Koordinátor a organizátor České Konference, ale také hudebník a instrumentalista.

Ze svého života v působení v mnoha projektech i práce se dřevem předává nejenom poselství přírody, ale též poznávání hlubších, širších i vyšších souvislostí našeho života.

Před několika lety, po velmi silném i zvláštním prožitku se začal navíc věnovat „slovům“, Našel tak jedinečný klíč ke slovům, která když odemkneme zcela jiným způsobem,  můžeme spatřit úžasné poselství, tajemství i sílu, jež může pomoci nám všem. naší mluvě a mateřskému jazyku.