Kučera Luděk

Luděk Lahma Kučera

Tvůrce Loga projektu Návrat koncovky aneb Zdravé muzicírování,
původních stránek o.s. Návrat koncovky, a mnoho dalších nezištných počinů.

www.kludek.cz