Naše činnost

Dílny • semináře • nástroje • muzicírování • péče/terapie

Někdo se narodí a ví o tom a někomu se přihodí něco, co ho zablokuje na dlouhá léta. Jsme si toho plně vědomi a dáváme skutečně praktickou možnost seznámit se svými schopnostmi a to nejen hudebně pohybovými.

Pro koho je Zdravé muzicírování?

Pro všechny lidičky přibližně od 3 let! Základem je přímý kontaktní poslech a hlavně prožitková tvůrčí hra jedince v kolektivu na přirozeně ladící hudební nástroje jako jsou např. koncovky, brumle, didžeridy i znějící misky. Důležitou složkou je vyťukávání vlastního rytmu na tělo, bubny a jiné perkuse napřiklad metodou drum circlu. Samozřejmostí je hlasová improvizace např. zpěvem samohlásek, alikvot v písních a dechová cvičení. Hudební nadání, znalosti, dovednosti ani předešlé zkušenosti s hraním, nebo zpíváním nejsou nutné ba ani výhodou.

Provázíme dílnami a hudebními pořady pro dospěláky, pro děti v mateřských školkách, v dětských léčebnách, základních školách, pracujeme se zdravotně postiženými a v domovech pro seniory. Pořádáme semináře pro učitele, vychovatele, psychology, firmy a všechny další zájemce, aby mohli přirozené nástroje s metodikou FyMuSti používat při práci či v osobním čase k poznání a rozvoji.

Co se vlastně děje během našich setkání?

Velmi přirozeným a nám všem vlastním hravým osobním prožitkovým způsobem objevujeme vnitřní zdroje hudebnosti v každém z nás. Jako opravdu věrné spojence používáme věky prověřené přirozeně ladící a znějící hudební nástroje a to včetně vlastního těla. K hudebnímu prožitku neodmyslitelně patří i pohyb, tanec a tzv. alternativní druhy cíleného fyzioterapeuticky podpořeného cvičení a masáží.

Prvky muzikoterapie prolínáme s filozofií čtyř Živlů a čakrové energetické pulzace těla. Klademe důraz na osobní přímé vedení v takové intenzitě, kterou daný účastník je právě schopen pojmout v co největší možné svobodě svého projevu. Předem je připraven pouze základní harmonogram naší metodiky a vše ostatní tvoříme společně na základě všech nám dostupných a mnoho násobně v praxi ověřených technik a metod dle toho, kdo na setkání přijede. Čerpáme přitom z historické tradice našeho území a mlsáme to nejlepší z celého světa. Velmi často využíváme i geomagnetických jedinečností daného prostoru k hudebním meditacím, rozjímáním a tvoření záměru.