O nás

Petr Swaraj Broniš

je průvodce, lektor, organizátor, dodavatel a intuitivní hudebník žijící v České Lípě s manželkou Haničkou.
Absolvent kurzu CTV Edukační muzikoterapii na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze s garancí České muzikoterapeutické asociace a Sekce systemické MT při ČPS při LSJEP, kvalifikačního studia pedagogiky B – pedagog volného času na ŠZ pro DVPP Královéhradeckého kraje.
Aplikuje dlouholetý osobnostní sebezkušenostní energeticko-psychosociální výcvik u psycholožky Ma Prem Sugandho (www.sugandho.com).
Dodavá, upravuje a tvoří kantely, hranové píšťaly, bubny a další přírodní nástroje. Pořádá prožitkové a tvůrčí dílny, semináře a kurzy. Praktikuje pravidelně v Dětské léčebně respiračních nemocí ve Cvikově. Je zakladatelem a hlavním lektorem prožitkových dílen a seminářů Zdravé muzicírování. Věnuje se harmonizaci kolektivů i jednotlivců. Vede skupinové meditace pro osobní duševní hygienu. Hraje ve společenství ŽIVA.

Mgr. Hana Bronišová

je citlivá učitelka na soukromé ZŠ, akreditovaná lektorka s praxí koterapeuta v psychosomatické ambulanci.
Absolventka Univerzity J.E.Purkyně; Pedagogické fakulta Ústí nad Labe – učitelství pro 1. st. ZŠ s rozšířenou hudební výchovou, studia speciální pedagogiky, četných vzdělávacích kurzů, jednoletého studia psychologie atd.
Aplikuje např. systematický výcvik v hudebně-dramatických terapiích u Zdeňka Šimanovského.
Zajišťuje např. asistenci, organizaci a dohled s odborným program také pro děti, které ji milují.


Swaraj, pokřtěný jménem Petr z rodu Bronišů kmene Slovanů (nar. 1965), si hudební vzdělání v oboru klavír a trubka osvojil v rámci sedmiletého studia na LŠU. Působil v hudebních souborech s orientací na vlastní tvorbu. Nácvik tělesně energetických nauk a cvičení „Tchaj Ťi“ a „Čchi-kung“ ho přivedl k praktickému samostudiu působení hudby a pohybu v meditaci u muzikologa, publicisty a hudebníka Vlastimila Marka i Václava Kořínka, kde se mu otevřela cestu k léčivé hudbě. Vyzkoušel studium Muzikoterapie na Katedře psychologie a hudební kultury PF ZU v Plzni. Je autorem, spolutvůrcem a průvodcem programů Zdravého muzicírování metodou „Fyzio-Muziko-Stimulace“ pro děti i dospělé. Intenzivní sebezkušenost získal při dvouletém pobytu v Centru osobního rozvoje „Nataraj“ ve Skalce u Doks při probíhajících vzdělávacích programech Tantry, šamanismu, rodinných konstelací, jógy i meditací. Seznamuje se s původními prameny slovanské duchovní hudebnosti v souznění s tvorbou a filozofií Miroslava Žiárislava Švického ze Slovenska. Hudební spolupráci v projektu mnoho instrumentalisty Ivo Sedláčka „SAVITA JOGA“ vyvrcholila na podzim 2006 španělským turné s programem Dýchání do čaker. Spoluúčastnil se na 3 týdenní práci v českých školských, výchovných i sociálních zařízeních brazilského intuitivního hudebníka a terapeuta Daniela Namkhaye, na jejímž základě realizuje programy sociálně emoční hudebně tělesné harmonizace jedince v kolektivu v projektu „Návrat Koncovky aneb Zdravé muzicírování“. Je tvůrcem a výkonným lektorem stejnojmenného akreditovaného projektu MŠMT pro DVPP. Spolupracoval s psychosomatickým centrem v České Lípě (1rok). Autorsky a interpretačně tvoří jádro fujarového společenství ŽIVA.

Vložil Petr Swaraj Broniš r. 17