Popis metody

FyMuSti – Fyzio Muziko Stimulace

Tělesná zvukově emocionální harmonizace

aneb působení tvořené hudby, rytmů a zvuků s prvky muzikoterapie v lidových přirozeně ladících nástrojích a obyčejích

Bezhmatové přefukové píšťaly koncovky a fujary, brumle, didžeridy, bubny, znějící mísy, kantely, kalimby, kameny, hlas i kytara vytvářejí hudbu plnou alikvotních (vyšších harmonických) tónů, které dodávají tělu i mysli chybějící frekvence stimulace, harmonizace, klidu, zdraví a bezpečné nápravy.

Realizací metody v rámci projektu „Zdravé muzicírování“ přispíváme k návratu přírodně přirozenému osobnímu tvoření, sebe poznání a k upevnění fyzického i psychického zdraví jedince i kolektivů.

Následující příspěvek vložila spoluzakladatelka metody FyMuSti Pavla Skálová, DiS. Děkujeme za její prvotní vhled, stálou podporu a odborné upevnění metody.

Článek: Metoda “ FyMuSti “ je kvalitní ve své celistvosti a ojedinělá nejen díky výběru přirozeně ladících nástrojů. Pracujeme originálním způsobem s emocemi pomocí hudby, ukazujeme osobitost každého jedince. Příjemné prožíváme své vlastní tělo, což je základem k tomu, aby si člověk vážil sám sebe, druhých i svého okolí. Je to naprosto jiné, než když člověk dostane verbální informaci, že něco nemá dělat. Pokud vnitřně prožiji, že se mám rád, a může mi být hezky, začnu i jinak uvažovat, protože si nebudu potřebovat ubližovat.

Existuje mnoho zranění psychických o kterých se nemluví, nikdy se neřeší a přitom ovlivňují celý život člověka. Naším způsobem vedená hudba, dává prostor dotknout se těchto zranění a pohladit ho, zacelit. Jsem fyzioterapeutka, viděla jsem mnohokrát jak fyzické neošetřené jizvy ovlivňuji postoj těla a bolest na vzdálených místech na těle, neošetřená jizva je jako otevřená rána, která stále krvácí, trochu jiným způsobem.

A stejné je to s emoční jizvou, někdo malé holčičce ublíží, třeba řekne křivé slovo v nesprávnou chvíli, někdo se jí dotkne, zneužije, znásilní…Nikomu to neřekne, tělo se umí bránit, aby krizovou situaci „přežila“ zapomene na ten moment, ale situace nezmizí, je uložená v paměti a stále holčičku, mladou ženu a později zralou ženu ovlivňuje, projevuje se to skrytě a nikdo už si nepamatuje proč je tahle žena alergická na muže, proč se stále neadekvátně bojí, proč má neustále ženské nemoci, proč je roztěkaná, nesebevědomá…Stačí jeden neřešený moment a zcela se změní povaha, úspěšnost, vztahy člověka. Když se nám podaří podívat se na ránu, uchopit jí do rukou a vědomě si říct vím o tobě, můžu prožitek začít měnit. Nezmění se vše za chvilku, ale šance a naděje, otevřít dveře k řešení, k ženství a osvobození od zážitku je vlastně velkým zázrakem. Hudba je vlastně kulisa toho, co skutečně děláme. Je to hra, která baví a poskytuje prožitek, ale naše zkušenosti používají hudbu jako nástroj k hluboké práci na sobě samém.

Čím dřív se člověk potká se svým zraněním a poléčí je tím menší jsou letité následky.

A to Vám můžu potvrdit ze své zkušenosti, být fyzicky zneužitá, nemoct to nikomu říct, nemoct s tím něco udělat tvoří jen nenávist a nesebeúctu, pak následuje spousta kiksů, kdy člověk se stane obětí své vlastní destrukce a ani neví, že za to nemůže. Pracuji s dětmi, dospělými ženami i seniorkami a vidím, že je nejvyšší čas začít řešit věci již v dětství

Děti jsou tu od toho aby byli šťastné, aby z nich byli šťastný dospělí a mohli mít šťastné děti. Amputovat kus dětské duše umí hodně lidí, ale kdo jim dá naději zacelit se?Jsem ráda, že skrze hudbu a pohyb v přírodní formě i obsahu přichází naděje.

Děkuji. P. Skálová

Další články k tématu zde:

DIS., Skálová,. Vzduch a hudba. Metodický portál: Články [online]. 15. 01. 2010, [cit. 2014-03-01]. Dostupný zde. ISSN 1802-4785.

Audio záznam autorského sdělení natočený společně pro Vás ve studiu Jirky Muchy v Plzni r. 17:

Další audio vizualizace v meditacích s možností stažení najdete zdeAudio meditace srdcem k extázi.

Chvála všem autorům za dary z čistého zdroje.

Zapsal a na Váš zájem se těší Petr Broniš